Implanty zębowe najlepszą alternatywą dla utraconych zębów

Na implanty stomatologiczne decyduje się coraz więcej osób posiadających braki w uzębieniu. Również stomatolodzy uznają implantację za jeden z głównych typów protez zębowych.

Implantacja zębów jest metodą wszczepiania sztucznych korzeni (najczęściej z tytanu) w tkankę kostną szczęki w celu np. wyeliminowania konieczności noszenia ruchomych protez zębowych. Metoda ta znacznie rozszerza możliwości dentystów podczas protetyki różnych defektów uzębienia. Implanty zębowe mają wiele istotnych zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami protetycznymi, przy zachowaniu optymalnych warunków funkcjonowania (mowa, żucie, smak, itp.) Ponadto każdy uzyskuje doskonały efekt estetyczny.

Zalety wszczepienia implantów zębów

Implanty stomatologiczne umożliwiają eliminację ubytków uzębienia, bez usuwania nerwów i naruszania sąsiednich zębów. W przypadku utraty zębów, kości pozbawione obciążenia funkcjonalnego, szybko zanikają. W przypadkach, w których niemożliwe jest zainstalowanie implantów z powodu znacznej atrofii kości, lekarz przeprowadza  wstępne przeszczepy kości, a następnie bezpośrednie wszczepienie. Z pomocą implantu zębów symulowane jest fizjologiczne obciążenie tkanki kostnej za pomocą naturalnych zębów.

Wraz z pojawieniem się implantów stomatologicznych możliwe stało się wytwarzanie protez nieusuwalnych, nawet przy całkowitym braku zębów w szczęce. Wyjmowane protezy zębów z podporami na implantach zębowych będą znacznie lepiej umocowane w porównaniu z konwencjonalnymi protezami ruchomymi i zapewnią optymalną funkcję żucia, co zwiększy samoocenę osoby i nada mu pewność siebie. Wyjmowana proteza zwykle musi zajmować duży obszar w jamie ustnej, co powoduje znaczną niedogodność na etapie przyzwyczajenia się, prowadzi do zmniejszenia wydajności żucia i nieuniknione zmiany smaku.

Konstrukcja protez zębowych ze wspornikami na implantach stomatologicznych ma znacznie mniejsze granice (obszar gnykowy i podniebienie pozostają wolne), okres przyzwyczajenia do nich wynosi zaledwie kilka dni i praktycznie nie są postrzegane, jako ciało obce. Zwiększona skuteczność funkcji żucia pociąga za sobą polepszoną pracę przewodu pokarmowego, a w rezultacie ogólną poprawę zdrowia i samopoczucia. Zdarzają się sytuacje, w których zazwyczaj niemożliwe jest zastosowanie konwencjonalnych metod, a jedyną alternatywą stają się implanty zębowe. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wszczepienia implantów bezpośrednio po ekstrakcji zęba.