Endoproteza stawu kolanowego – wskazania

Endoproteza to sztuczny staw, którym zostaje zastąpiony ten naturalny, jaki uległ zwyrodnieniu. Nierzadko operacja wszczepienia protezy stawu kolanowego jest jedynym ratunkiem, by pacjent mógł prowadzić aktywność fizyczną. Bagatelizowanie problemu przyczynia się zaś do jego unieruchomienia i trwałego kalectwa. Okazuje się jednak, że nie każdy ból kolana musi zakończyć się operacją i nie każdy pacjent musi mieć wszczepiony sztuczny staw, jakim jest endoproteza kolana. Sprawdź, kiedy operacja jest wskazana, a w jakich sytuacjach można jej uniknąć.

Kiedy zalecane jest wszczepienie protezy stawu kolanowego?

Do operacji, której efektem ma być endoproteza kolana pozwalająca na normalne funkcjonowanie, może zakwalifikować jedynie zespół profesjonalnych medyków, jacy pod uwagę wezmą różne przesłanki. Przede wszystkim liczy się przyczyna dysfunkcji kolana oraz zaawansowanie występującej choroby. W większości przypadków endoproteza kolana jest jedynym ratunkiem dla chorego i eliminuje ryzyko trwałego kalectwa.

Najczęstszym wskazaniem do wszczepienia stawu kolanowego jest:

– zwyrodnienie stawu kolanowego, które spowodowane jest chorobą reumatyczną,

– uraz mechaniczny,

– powracające stany zapalne,

– przewlekłe złamania,

– zbyt mała produkcja mazi stawowej,

– koślawość kolan.

Dobór endoprotezy stawu kolanowego

Proteza kolana zawsze dobierana jest indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę, że operację tego rodzaju przeprowadzane są bez względu na płeć czy wiek chorego, mogą być im poddawane również dzieci. Ważne jest wzięcie pod uwagę indywidualne preferencje, a przede wszystkim typ przyczyny dysfunkcji kolana. Warto wiedzieć, że nie wszystkie protezy mogą być stosowane u każdego pacjenta. Wpływ na to ma na przykład występująca jednocześnie osteoporoza. Wyróżnia się głównie protezy cementowe oraz te bezcementowe – te ostatnie są znacznie częściej stosowane u dzieci.

Czy trzeba się bać operacji wszczepienia protezy stawu kolanowego?

Okazuje się, że operacja z zastosowaniem endoprotezy zalicza się do tych skomplikowanych, ale jednocześnie jest jedną z najbardziej bezpiecznych, biorąc pod uwagę powikłania, jakie mogą wystąpić po zabiegu. Negatywnym skutkiem ubocznym, który jednak występuje tylko w skrajnych przypadkach, może być porażenie nerwów, zakrzepica, złamanie kości w okolicach wszczepionej protezy, zakażenia różnego typu czy też obluzowanie się protezy.

Po każdej operacji tego rodzaju pacjent musi być objęty odpowiednim programem rehabilitacyjnym, a w pierwszym okresie rekonwalescencji musi poruszać się o kulach.

Czy każdy może być zakwalifikowany do operacji?

Chociaż endoproteza kolana jest nierzadko jedynym ratunkiem dla pacjenta i daje szansę na komfortowe poruszanie się bez bólu, to nie każdy może być poddany takiej operacji. Do najczęściej podawanych przeciwwskazań zalicza się zakrzepicę, stan zapalny, przewlekłą infekcję, zniekształcenie kończyn, usztywnienie kończyn bądź rozwój osteoporozy.