Domowa wizyta lekarska

Nie jest to bynajmniej wyznacznik naszych czasów, gdyż z wizytami domowymi mieliśmy do czynienia od dawna, od bardzo wielu lat. Co więcej, w dawnych czasach to głównie lekarz chodził do pacjenta, a nie odwrotnie. W pewnym okresie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wizyty lekarskie w domu były rzadkością, ale dzisiaj na powrót stały się one czymś standardowym. Z reguły są one realizowane w odniesieniu do osób starszych, do osób trwale unieruchomionych w łóżkach, aczkolwiek nie tylko. W każdej przychodni zdrowotnej mamy bowiem dyżury lekarzy w domach pacjentów i nie dotyczą one tylko tych starszych i obłożnie chorych.

Co nam daje domowa wizyta lekarska?

Oczywiście na to pytanie można by odpowiedzieć od razu, iż taka domowa wizyta to wygoda dla chorego, a poza tym również unikanie narażenia na pogorszenie się stanu zdrowia. W przypadku jakiejś infekcji możemy bowiem mówić o wizycie w przychodni jako czymś ryzykownym. Domowa wizyta lekarska jest w tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem. W trakcie takiej wizyty możemy liczyć na takie usługi jak:

  • diagnostyka lekarska,
  • zaaplikowanie leków,
  • wypisanie skierowania na wymagane badania,
  • w niektórych przypadkach mamy nawet do czynienia z wykonywaniem owych badań w domu pacjenta.

Można zatem mówić o pewnego rodzaju kompleksowej obsłudze pacjenta, a zatem domowe wizyty są po prostu nie tylko czymś dodatkowym, opcjonalnym, ale należy o nich mówić jako o czymś koniecznym, o czymś niezbędnym.

W dobie konkurencji

Domowe wizyty lekarza nie są czymś odosobnionym, ale czymś, co na stałe wpisało się w naszą rzeczywistość. Bez wątpienia jest to element, który jest nam potrzebny, ale trzeba także zaznaczyć, że ich istnienie to nie tylko pewien wymóg prawny, ale tak naprawdę mowa jest o elemencie konkurencji. Na rynku mamy obecnych coraz większą liczbę firm świadczących usługi medyczne. Chcąc dla tych usług pozyskać jak największą liczbę pacjentów, poszczególne firmy oferują nie tylko wizyty domowe jako takie, ale zakres świadczonych podczas nich usług, wykonywanych badań lekarskich jest coraz większy. Tym samym pacjenci mogą mieć w swoich domach wykonanych coraz więcej badań, ich diagnostyka jest coraz bardziej rozbudowana. Z ich punktu widzenia to oczywiście bardzo dobrze i można mówić o pewnego rodzaju progresie w tym elemencie. Większość przychodni świadczących wizyty domowe wraz z badaniami to placówki prywatne, aczkolwiek nie jest to żadną regułą. Wizyty domowe są dzisiaj pewnym standardem, ale jakość tychże usług różni się pomiędzy sobą.

Źródło: www.lekarzobok.pl